คุณสมบัติ | www.classifiedfreehot.com

คุณสมบัติ

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 16:59:43 time visit 2 hits

post picture

Descriptions

สำหรับ ใช้ในการควบคุม และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก ใช้อัตรา 1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร มีประสิทธิภาพกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ 100% ภายใน 24 ชม. ฤทธิ์ของจุลินทรีย์มีความคงทนสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นานในช่วง 60-90 วัน

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.bcithailand.net/กำจัดลูกน้ำยุงลาย/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 16:59:43 time.
  • Address : 2/20
  • Country : free online classifieds Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com